Aanmelden Leerlingen

Aanmelden Leerlingen

Voor het eerst naar school

U kunt uw kind aanmelden bij onze school. Dit kan al vroegtijdig door even contact met school op te nemen via het contactformulier of door even te bellen. Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Dan heeft u de school gezien en kunt u een besluit nemen of u wel of niet wilt aamelden. 

Tijdens het kennismakingsbezoek krijgt u een intakeformulier mee. Hierin staan vragen over de eerste ontwikkeling van uw kind. Als u deze formulieren ingevuld op school inlevert, dan bekijken we dit. Het formulier kan aanleiding zijn om samen weer in gesprek te gaan. In dit gesprek gaan we samen kijken of wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Zo niet dan helpen wij u zoeken naar een passende school.Hierbij gaat het meestal om specifieke onderwijsbehoeften van uw kind.

Als de aanmelding geen vragen op roept (dat geldt voor het grootste deel van de aanmeldingen) dan krijgt u een inschrijfformulier en daarna nemen de leerkrachten van groep 1 contact met u op om een afspraak te maken en om kennsimakingsmomenten te plannen. 

Aanmelden anders dan 4 jarigen

Procedure:

De ouders nemen meestal telefonisch contact op met de school. De ouders en eventueel de betreffende kinderen worden uitgenodigd voor een gesprek. Er is gelegenheid om de school te bekijken.

Toelatingsbeleid:

De ouders die een leerling tussentijds willen aanmelden, moeten beschikken over een onderwijskundig rapport van de vorige school. Dit rapport wordt overhandigd aan de leerkracht of directeur die het intakegesprek voert.

Het team beslist, na bestudering van het rapport,of de betrokken leerling wordt toegelaten tot de school. De samenstelling en de grootte van de groep spelen een belangrijke rol bij de beslissing om een leerling toe te laten.

Meer hierover kunt u lezen in de schoolgids.

Hier vindt de hele procedure.