Groepsouders

Groepsouders

We hebben op school groepsouders.

Taak van de groepsouders:

  1. Ondersteuning bieden bij het organiseren van activiteiten binnen de betreffende groep.
  2. Ondersteuning bieden bij het organiseren van activiteiten op schoolniveau.