Het team van Oranje Nassauschool

Het team van Oranje Nassauschool

Het team van de Oranje Nassauschool bestaat uit zo'n 20 enthousiaste leerkrachten met oog en hart voor de leerlingen.
In het hechte team zijn zowel jongere als oudere leerkrachten waardoor nieuwe ideeën en ervaring elkaar aanvullen.

De verschillende aandachtsgebieden en specialisaties binnen het onderwijs zijn verdeeld over de teamleden:
- interne begeleiding
- specialisatie onderbouw
- taal- en rekencoördinatie
- aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
- ICT in het onderwijs
- kunst en cultuur
- sociaal emotionele vorming
- bewegingsonderwijs

Teamleden scholen zich jaarlijks bij d.m.v. van één- of meerdaagse cursussen, soms individueel, soms in teamverband. Dit schooljaar gaan we vooral aangeleerde technieken toepassen en bij elkaar in de klas kijken. Op die manier willen we veel leren van elkaar.