Identiteit en de visie van Oranje Nassauschool

Identiteit en de visie van Oranje Nassauschool

Pedagogische visie

Op de Oranje Nassauschool willen wij een veilige leer- en leefomgeving vormen, waar kinderen zich geborgen voelen. Sfeer en plezier zijn belangrijk. De school wil een warme omgeving voor de kinderen vormen, waarin aandacht is voor elk kind. Een ieder moet zich welkom voelen.

Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van de Oranje Nassauschool gaat uit van het leerstof- jaarklassensysteem waarbij in de onderbouw vooral wordt uitgegaan van spelenderwijs betekenisvol leren en het onderwijs in de midden- en bovenbouw meer gericht is op leren door middel van directe en effectieve instructie met ruimte voor zelfstandig werken.

De missie van de school

Waar we voor staan en wat willen we met elkaar willen bereiken:
- het onderwijzen van de ons toevertrouwde leerlingen door de doelen van het basisonderwijs te realiseren
- samen leren in een veilige en vertrouwde omgeving
- het ontwikkelen van zelfstandigheid
- het ontwikkelen van een verantwoordelijke en kritische houding
We vatten dit samen in ´Leren doen we met elkaar´

Wij kunnen dit doen doordat wij inspiratie vinden in de bijbel met name in de persoon van Jezus Christus. Wij geloven dat God van ons vraagt dat wij bouwen aan een wereld waar mensen leven in een sfeer van veiligheid, onderling vertrouwen en wederzijds respect.

Over onze school

De Oranje Nassauschool is een middelgrote school met ruim 250 leerlingen

  • - Ons onderwijs richt zich in het bijzonder op het bijbrengen van kennis en vaardigheden
  • - We leggen een accent op leerlingenzorg, zelfstandig werken en sociaal emotionele vorming
  • - We zijn het nieuwe cursusjaar met drie kleutergroepen gestart
  • - De school heeft een hecht lerarenteam met weinig verloop
  • - Doorlopend wordt het lesmateriaal vernieuwd, waardoor de moderne methoden op school gebruikt worden