Omgangsregels

Omgangsregels

Schoolregels  Oranje Nassauschool
 

De belangrijkste regel is: wat je doet moet ook fijn/goed en veilig zijn voor de andere kinderen.

Daarom hebben we de volgende regels/afspraken op school.

Plein:

 • We lopen met de fiets op het plein.
 • We zettende fietsen op slot in het fietsenhok.
 • We spelen binnen de hekken en buiten het fietsenhok.
 • We blijven op ons deel van het plein.
 • We laten skeelers, skateboards en stepjes thuis.
 • We gooien rommel in de prullenbakken.
 • We voetballen volgens rooster in de pannakooi.

 

Pauze en voor schooltijd:

 • Vijf minuten voor de ochtendpauze eten en drinken we wat in de klas.
  Na de pauze wordt er niet meer in de klas gegeten. Flesjes met drinken zijn in de klas niet toegestaan. Heb je dorst dan mag gerust even een slokje water drinken.
 • In de pauze gaat iedereen zo snel mogelijk naar buiten.
 • Problemen op het plein probeer je eerst netjes zelf op te lossen volgens de regels zoals je die geleerd hebt. Lukt dat niet dan ga je naar de pleinwacht.

 

In de gang:

 • We lopen rustig.
 • We gebruiken de kapstok voor de tassen en jassen

 

Naar de w.c:

 • We gaan we voor schooltijd naar het toilet.
 • We wassen goed onze handen.
 • We doen de deur achter ons dicht als we het toilet verlaten.
 • We zorgen dat het toilet netjes blijft.
 • We melden het bij de conciërge als er naast de wc is geplast.
 • De jongens gaan zittend plassen op de wc.
   

In de klas:

 • Bij binnenkomst gaan we op onze plaats zitten en beginnen we met onze begintaak.
 • We zijn zuinig op de spullen van ons zelf en die van een ander.
 • Als je naar de w.c. moet, kun je dat doen als de leerkracht niet aan het uitleggen is.
  Het eerste uur van de ochtend of de middag is het vast niet nodig al naar het toilet te gaan.
 • In de klas helpen we mee aan de goede sfeer in de klas.

   

Niet pesten

 • Wat je niet wilt dat bij jou gebeurt, doe dat ook bij een ander niet.
 • Problemen probeer je eerst zelf op te lossen volgens de regels:
   - Ga niet schelden of schreeuwen, maar zeg wat je niet leuk vindt
   - Zeg ook waarom je het niet leuk vindt.
   - Gaat de ander door met vervelend gedrag, dan zeg je wat je gaat
     doen wanneer hij/zij er niet mee stopt.
   - Doe wat je zegt, maar ga niet schelden, slaan en schoppen, want dat
     maakt het probleem alleen maar erger.
   - Wanneer het probleem niet opgelost is, vraag je de leerkracht om hulp
 • Wanneer je gepest wordt, meld je dit altijd aan de leerkracht.
  Let op: Een plagerijtje of geintje is geen pesten. Het wordt pesten, wanneer het steeds weer gebeurt.
 • De school hanteert een pestprotocol.
   

Computergebruik:

 • De computers zijn bedoeld voor schoolwerk.
 • Meester of juf geeft aan wat je mag doen op de computer.
 • Kom je op sites terecht met grof taalgebruik, geweld, bloot of seks, dan meld je dit aan de leerkracht.