Schooltijden Oranje Nassauschool

Schooltijden Oranje Nassauschool

Schooltijden.

Voor alle groepen is de schooltijd maandag - vrijdag 8.30-14.15 uur.

Uitzondering groep 1, deze groep is vrijdags vrij.

De schoolbel gaat om 08.25 uur. De kinderen van de groepen 3-8 gaan dan in de rij staan en worden door hun leerkracht opgehaald. Zo kunnen de lessen starten om 08.30 uur.

Bij de kleuters gaat de deur om 08.20 uur open en kunnen de kinderen naar binnen worden gebracht.